Der schlechteste Verkehrsminister ever? Ramsauer: hold

Der schlechteste Verkehrsminister ever?
Ramsauer: hold my Weizenbier
Dobrindt: hold my Weizenbier
Scheuer: hold my Weizenbier